Giấy tờ pháp lý do nhà nước, bộ thông tin và các ban ngành chứng nhận có giá trị tuyệt đối, đảm bảo cho tất cả Khách hàng sử dụng dịch vụ tại https://giamcan.vn/

1. Giấy tờ được nhà nước, bộ thông tin, đơn vị uy tín cung cấp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

 

Giấy chứng nhận đăng ký tên miền Giamcan.vn

2. Bằng health coach đội ngũ chuyên gia tại G24

Bằng Health coach Khánh Huyền

Bằng Health Coach Khánh Huyền

Bằng heath Coach Minh Châu

Bằng Health Coach Dzung Nguyễn

Giỏ hàng